Home

O nás

Spoločnosť  Building Management Facility s.r.o. sa snaží dosiahnuť na trhu správy a údržby  budov a zariadení rešpektované postavenie. Rozvíjame a zdokonaľujeme naše skúsenosti získané dlhoročným pôsobením v oblasti facility služieb či už pri kompletnej správe budov, ich vybavenia,  vrátane technológií a súvisiacich procesov.   

V rámci našich služieb,  sa snažíme poskytovať našim obchodným partnerom komfort plnohodnotného servisu, pri správe ich majetku, prevádzkyschopnosť strojov, zariadení a technológií, ktoré pri svojom podnikaní využívajú,  tak aby sa mohli plnohodnotne zaoberať svojim cieľom v tvorení zisku a nezaťažovali sa technickými a legislatívnymi procesmi.

Naša pridaná hodnota

Spoločnosť  Building Management Facility s.r.o. sa v rámci svojich komplexných služieb, venuje okrem iného aj tvorbe aktuálnych, poprípade dlhodobých nákladových rozpočtov na údržbu a správu objektov a zariadení s prihliadnutím na vek a stav nehnuteľnosti, alebo spravovaných zariadení. Pri plánovaní  nákladov zohľadňujeme a prihliadame na  dosiahnuté  hospodárske  výsledky obchodného partnera. Snažíme sa o elimináciu nepotrebných výdavkov na samotnú prevádzku a  facility služby.