HomePožiarne zariadenia

Požiarne zariadenia

Spoločnosť Building Management Facility s.r.o. poskytuje realizáciu revízií, odborných prehliadok a skúšok vrátane úradných odborných skúšok podľa platnej legislatívy pre požiarne zariadenia:

Požiarne zariadenia - prenosné hasiace prístroje, hadicové zariadenia, požiarne hydranty, suchovody, protipožiarne uzávery, požiarne klapky a ostatné požiarne zariadenia.