HomePlynové zariadenia

Plynové zariadenia

Spoločnosť Building Management Facility s.r.o. poskytuje realizáciu revízií, odborných prehliadok a skúšok vrátane úradných odborných skúšok podľa platnej legislatívy pre plynové zariadenia:

  • plynové zariadenia - kotolne, rozvody plynu, regulačné stanice plynu.