HomeNaše služby

Naše služby

Spoločnosť Building Management Facility s.r.o. poskytuje a zabezpečuje služby pri správe majetku svojich partnerov vo viacerých oblastiach. Naša hlavná orientácia je smerovaná na obchodné prevádzky a retaily v čom máme dlhoročné skúsenosti. 

 

Z poskytovaných služieb vyberáme:

 

Kompletný servis pri správe budov, zariadení, technológií, alebo ich jednotlivých častí.

 

Poskytujeme údržbu respektíve možnosť výberu z viacerých variant pravidelnej údržby objektu napríklad: 24 hodinový servis, dennú údržbu, alebo aj možnosť pravidelnej údržby, ktorá závisí od požiadaviek obchodného partnera s prihliadnutím na minimálnu starostlivosť o inštalované zariadenia a technológie.

 

Realizáciu revízií, odborných prehliadok a skúšok vrátane úradných, následné odstraňovanie zistených závad  a uvedenie zariadení do prevádzkyschopného stavu.

 

Legislatívnu podporu obchodných partnerov, vrátane zastupovania voči orgánom štátnej správy (Hasičský a Záchranný Zbor, Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva, Inšpektorát Práce, Štátna Veterinárna a Potravinová Správa, Slovenská Inšpekcia Životného Prostredia a pod.), s tým súvisiacu prípravu podkladov, dokumentov potrebných pri jednotlivých kontrolách.

 

Bezpečnosť prevádzky zabezpečujeme inštalovaním overenými bezpečnostnými zariadeniami a technológiami: EVAC (Bosch), EPS (Schrack), EZS (Jablotron, Galaxy, DSC), kamerovým systémom (IP aj analogovým Samsung, Bosch, American Dynamics a pod.).

 

Meranie a Reguláciu budov zabezpečujeme pre svojich partnerov pomocou overených a certifikovaných systémov v závislosti od inštalovaných technológií.