HomeElektrozariadenia

Elektrozariadenia

Spoločnosť Building Management Facility s.r.o. poskytuje realizáciu revízií, vrátane úradných odborných skúšok podľa platnej legislatívy pre elektrické zariadenia:

  • Elektrické zariadenia - rozvádzače, trafostanice, bleskozvody a ostatné elektro zariadenia.